PROSTAK, o.p.s. – Sdružení pacientů s onemocněním prostaty

Plánované aktivity

  • VII. Moravské urologické sympozium 5. -6. 3. 2015 v Karlově Studánce – přednáška „Co schází pacientovi s diagnózou rakoviny prostaty v kontaktu s lékařem“ + propagace sdružení PROSTAK tištěným letákem.

 

  • Aktivní účast na odborném setkání ŽIVOT S KOSTNÍMI METASTÁZAMI 9. 4. 2015 v Brně (39. Brněnské onkologické dny 8. – 10. 4. 2015. Brno).

 

  • Účast na 7 seminářích Akademie pacientských organizací v Praze (dle harmonogramu APO).

 

  • Aktivní účast na XII. Kongresu praktických lékařů a sester (Praha 17. – 18. 9. 2015).

 

  • Organizace semináře pro veřejnost na téma NOVÁ LÉČIVA A TERAPEUTICKÉ POSTUPY V LÉČBĚ RAKOVINY PROSTATY (termín říjen 2015).

 

  • Přednáška na semináři České lékařské komory na téma FYTOCEUTIKA V TERAPII OPAKOVANÝCH INFEKCÍ DOLNÍCH CEST MOČOVÝCH, ZÁNĚTU PROSTATY A PREVENCI RAKOVINY PROSTATY (datum bude určeno).

 

  • Webové stránky PROSTAK – průběžná aktualizace.

 

  • Propagace sdružení PROSTAK v odborných lékařských časopisech a na jejich webech: Urologie pro praxi, Medicína pro praxi, Interní medicína pro praxi, Praktické lékárenství, Klinická farmakologie a farmacie.

 

 

 

Zpracoval kruh aktivistů PROSTAK

 

 

V Olomouci 1. 2. 2015