PROSTAK, o.p.s. – Sdružení pacientů s onemocněním prostaty

Rakovina prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním v Evropě.

Pacient, u kterého byla tato nemoc diagnostikována, má řadu možností, jak zjistit maximum informací ohledně léčby, ať již od svého lékaře či ze specializovaných webů, které se této nemoci věnují.To ale nestačí. Nejde jen o to úspěšně zvládnout léčbu, jde také o to žít tak, aby se nemoc nevrátila. Dalším našim cílem je informovat širokou veřejnost o možnostech prevence onemocnění prostaty. Protože s četností výskytu tohoto onemocnění je bohužel velká šance, že někdo z našich blízkých bude touto nemocí postižen. Cílem sdružení pacientů s onemocněním prostaty PROSTAKU je tedy hledat a přinášet nejnovější informace, které nám mohou pomoci.

Mám nádor prostaty, a co dál? – Prezentace ke stažení

Michal Balík – Nádor prostaty a rizikové faktory Vilím Šimánek – Lze onemocnění prostaty ovlivnit životním stylem a stravou? Josef Košina – Nejnovější metody léčby karcinomu prostaty Miloš Broďák – Nádor prostaty a co dál Urologická klinika


Zpráva o účasti na APO Alumni setkání II.

  Dne 26.11.2015 jsem se zúčastnil na Britském velvyslanectví v Praze APO Alumni setkání II. Setkání pořádala Akademie pacientských organizací. Účastnili se ho zástupci pacientských organizací působící v České republice, Evropského pacientského fóra. Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva Práce a sociálních věcí, Společnosti ČLS JEP, SKULu a Světové zdravotnické organizace.   Setkání zahájila britská velvyslankyně Jan Thomson, která…

Prezentace přednesené na semináři „Jak dál po operaci nádoru prostaty?“

  Tisková zpráva   TZ – Beseda s pacienty v Olomouci   Přednášky jednotlivých prezentovaných sdělení ke stažení níže:   Alěš Vidlář – Mají doplňky stravy smysl u karcinomu prostaty? Alois Krobot – Cílená rehabilitace u pooperační inkontinence (PPI) Karel Ćwiertka – Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Hana Študentová – Co mě může potkat…