PROSTAK, o.p.s. – Sdružení pacientů s onemocněním prostaty

Rakovina prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním v Evropě.

Pacient, u kterého byla tato nemoc diagnostikována, má řadu možností, jak zjistit maximum informací ohledně léčby, ať již od svého lékaře či ze specializovaných webů, které se této nemoci věnují.To ale nestačí. Nejde jen o to úspěšně zvládnout léčbu, jde také o to žít tak, aby se nemoc nevrátila. Dalším našim cílem je informovat širokou veřejnost o možnostech prevence onemocnění prostaty. Protože s četností výskytu tohoto onemocnění je bohužel velká šance, že někdo z našich blízkých bude touto nemocí postižen. Cílem sdružení pacientů s onemocněním prostaty PROSTAKU je tedy hledat a přinášet nejnovější informace, které nám mohou pomoci.

Seminář Mám nádor prostaty, a co dál?

Ve středu 27. června 2018 uspořádalo sdružení pacientů s onemocněním rakoviny prostaty PROSTAK, o.p.s., spolu s Urologickou klinikou Fa­kultní nemocnice Hradec Králové vzdělávací seminář pro pacienty a jejich blízké. Na setkání se svými příspěvky vystoupili přední odborníci z oblasti urologie, radiologie a psychologie. Nejen že zazněly informace o možnostech léčby, ale i jak tomuto onemocnění předcházet či jaký…

Mám nádor prostaty, a co dál? – Setkání v Hradci Králové (28. 6. 2018), prezentace ke stažení

Včasná léčba karcinomu prostaty může zachránit život MUDr. Michal Balík Léčba karcinomu prostaty ozářením, co od ní můžeme očekávat? prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Nejmodernější operační léčba – robotická operace doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. Jaký vliv může mít životní styl na rakovinu prostaty? prof. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc. Vliv psychiky na nemoc a zdraví…